Doneer
logo
MENU

Sponsoring & giften

De Kinderfeestweek is een vrijwilligersorganisatie die financieel volledig afhankelijk is van giften en haar sponsors. De giften en sponsorinkomsten worden gebruikt om een geweldige week voor de kinderen te organiseren, dit jaar alweer voor de 19e keer!

Sponsoring

De stichting ontvangt financiële steun doormiddel van sponsoring door lokale ondernemers. Als tegenprestatie krijgt de sponsor een naams- of logovermelding op diverse communicatie kanalen.

Wilt u als organistatie de kinderfeestweek ook financieel steunen doormiddel van sponsoring? Geweldig! Neem contact met ons op via sponsoring@kinderfeestweek.nl

Giften

De stichting ontvangt giften vanuit verschillende bronnen

  • Kerken | een aantal kerken in Veendam steunt de KFW ieder jaar met een bijdrage
  • Vrienden | mensen die de KFW een warm hart toedragen en een eenmalige of maandelijkse gift geven.

Wilt u de kinderfeestweek ook financieel steunen doormiddel van een gift? Geweldig dit kan door een storting op NL 51 INGB 0008 5088 15 op naam van Kinderfeestweek Veendam. Of eenvoudig via deze link